top of page

Hvorfor, hvad og hvordan – bestyrelse / advisory board?


Foto: eframe


Jeg bliver ofte spurgt om –

1) hvorfor mener du, at det er en god ide, at SMV-virksomheder får sig en professionel bestyrelse eller et advisory board?

2) hvad er forskellen på et advisory board og en professionel bestyrelse?

3) hvordan griber man det an, når man gerne vil have et advisory board eller en bestyrelse?


ad 1 – Hvorfor?

Jeg oplever at ejere/ejerledere er rigtig godt i indgreb med deres virksomhed, og forståeligt nok ofte er meget fokusere på den daglige drift. Denne fokus på driften gør det også nogle gange svært at sige nej til opgaver - også selv om det er opgaver, der ikke bidrager med noget til bundlinjen – og som derfor kommer til at medføre en vis frustration for ejeren.


Herudover kan det af og til være svært at få det fornødne overskud til at tænke på den strategiske udvikling af virksomheden.


Endelig oplever jeg også, at en ejer/ejerleder ofte er lidt ensom i ledergerningen, og derfor godt kunne bruge en ekstern sparringspartner, man kan ringe til, når der er noget man gerne vil vende med en erfaren person.


I mine øjne er svaret på de tre ovenstående udfordringer i høj grad at få sig en professionel bestyrelse eller et eksternt advisory board. Mine argumenter i en samtale med en ejer/ejerledere om dette er følgende:


  • Du får tilført kompetencer og erfaringer, som passer til der, hvor virksomheden er lige nu, samt til virksomhedens udfordringer på kort sigt og lang sigt

  • En professionel bestyrelse/ advisory board giver dig bl.a. mulighed for sparring omkring virksomhedens…

  • strategiske retning

  • forretningsmæssig udvikling

  • organisatorisk udvikling

  • osv.

  • Vigtigst af alt får du en fortrolig samtalepartner, hvis fornemste opgave er at spille dig bedre og sikre værdiskabende udvikling i din virksomhed. Derudover også en “livline” når der opstår kriser af den ene eller anden slags i virksomheden.


Jeg understreger også altid, at man ikke skal være bange for at komme til at ”hænge på” medlemmerne i ens bestyrelse/advisory board længere, end at det giver mening for virksomheden.


Passer du og bestyrelses-/ advisory board medlemmet ikke sammen længere – uanset om det gælder personlig kemi, kompetencer eller den værdi, som bestyrelses-/ adv. Board medlemmet skaber (eller ikke skaber) for virksomheden – så kan samarbejdet stoppe fra dag til dag


Bestyrelser/advisory boards skal i dag være agile – ligesom alle i enhver virksomhed i bund og grund skal. Derfor vil vi også se hyppigere udskiftninger i bestyrelser/advisory boards fremover, end man har gjort historisk.


Eksterne bestyrelser/familierelaterede bestyrelser.

Hvorfor synes jeg, at det er en god ide med eksterne medlemmer i bestyrelser/advisory boards frem for rene familierelaterede bestyrelser?


Det er, fordi i mine øjne giver det som nævnt overfor, muligheden for hele tiden at have netop de kompetencer og de erfaringer, som passer til virksomhedens strategiske ståsted med ombord.


Dernæst viser forskning at værditilvækst og omsætning pr ansat i virksomheder med ikke familie relaterede bestyrelser oftest er større end der, hvor bestyrelsesmedlemmerne er rent familie relaterede. Se fx nedenstående tabel.

Tabel 9 fra side 42 i rapporten ”Bestyrelser i ejerledede virksomheder” skrevet af Professor Casper Berg Lavmand Larsen og Ph.D. fellow Niels Westergård-Nielsen og udgivet af Center for Ejerledede Virskomheder, Copenhagen Business School

Se hele rapporten her: https://www.cbs.dk/files/cbs.dk/rapport_8_-_bestyrelser_i_ejerledede_virksomheder.pdf

Ad 2 – Hvad er forskellen?

Forskellen på en bestyrelse og et advisory board er helt kort fattet:


  • Bestyrelsen er underlagt et lovgivningsbestemt bestyrelsesansvar. Dvs. at bestyrelsens primære funktion er defineret i Selskabsloven, det drejer sig om et økonomisk og juridisk medansvar samt en tilsynspligt i virksomheden.

  • Advisory boards er ikke underlagt denne lovgivning, så længe det udelukkende er et rådgivende organ. Ejerne og medlemmerne har derfor frit slag til helt frit for at definere advisory boardets rolle og funktion. Bliver advisory boardet derimod et beslutningsorgan, så får medlemmerne et juridisk ansvar over for virksomheden på linje med en bestyrelse.


Min erfaring er, at der er mange af de samme typer opgaver i de to fora, men at ansvarsdelen og det med beslutninger i en bestyrelse naturligt nok sætter sit præg.


En anden erfaring er, at advisory boards ofte er det første skridt på vejen mod en decideret bestyrelse. Når virksomheden vokser bliver de fleste advisory boards derfor på sigt, erstattet af en bestyrelse.


For mig at se sender virksomheden et klart signal til omverdenen om, at den bevæger sig et trin op af professionaliseringsstigen, når den etablerer sig med en professionel bestyrelse.


Ad 3. – hvordan griber man det an?

Jeg bruger typisk nedenstående tre trins model frem mod etableringen af en bestyrelse / et advisory board.


Trin 1 – er en gennemgang af virksomheden, hvor jeg gennem en god dialog danner mig et indtryk af virksomheden og hvor den er. I samme omgang giver jeg min evaluering og sparring omkring virksomhedens situation baseret på mine erfaringer.


Trin 2 – er bistand til dannelsen af en bestyrelse / et advisory board, herunder afklaring af hvilke kompetencer virksomheden har brug for. Når der skal findes kandidater til bestyrelsen, kan et decideret kompetenceprofilværktøj samt brug af mit netværk komme i spil, lige som der kommer styr på alle formalia, kontrakter etc.

Endelig også et introforløb for den nye bestyrelse / advisory board, hvor roller og opgave afklares.


Trin 3 – er eventuelt min deltagelse i den nye bestyrelse / det nye advisory board, og er det som leder, så er der ud over møderne, også den nævnte ledelsessparring inkluderet i deltagelsen.


Min 3 trins model


Lyst til en snak?

Modellen er i sin helhed (eller i del elementer) blevet brugt i industrivirksomheder (maritim såvel som møbelbranchen), maritim servicevirksomhed, i fysioterapi og fitness/CrossFit virksomhed samt i robotbranchen og senest indenfor softwarebranchen. Det beviser for mig at denne model ikke er branchespecifik – det kommer først når vi dykker ned i de nødvendige kompetencer.


Skulle du have fået lyst til at høre mere eller drøfte emnet bestyrelser/advisory boards, så tøv ikke med at kontakte mig.


Kontakt mig på +45 2086 8621 eller på poul.knudsgaard@outlook.dk

/Poul

Hunin Advice ...ledelsessparring, der peger fremad

10 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page